• bacungan.jpg

Welcome to Barangay Bacungan Official Website!

 

VISION

 Paunlarin ang kaalaman ng mamamayan, mapangalagaan ang kalusugan, kalikasan, magtaguyod ng kaayusan at katahimikan at maging kaagapay sa pag-unlad ng pamayanan.

 

 

MISSION

 Sa taong 2016, ang Barangay Bacungan ay isang maunlad, mapayapa at may nagkakaisang mamamayan na sama-samang nagsusulong ng organikong pamamaraan ng pagsasaka para mapangalagaan ang kalusugan, kalikasan at namumuhay na may bukas na kaisipan na patuloy na gumagabay sa mamamayang naghahangad ng isang maunlad na pamayanan at higit sa lahat ay may pananampalataya sa Poong Maykapal.

 

 

 

 

 

Back to Top

Login Form